Riječ po riječ 25.01.2018. tema: Međureligijsko vijeće Goražde