Potrošači u Republici Srpskoj imaju veća prava od onih u Federaciji BiH

Marin Bago, predsjednik Udruženja Futura kazao je kako nema smisla nejednakim pravima potrošača u dva entiteta dijeliti zajednički ekonomski prostor Bosne i Hercegovine.

“Odgovorno tvrdimo da je na djelu diskriminacija potrošača. Zakona na nivou Bosne i Hercegovine donešen je 2006. godine, a 2011. Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj koji je ostvario dosta poboljšanja. Nema smisla da potrošači u jednom entitetu imaju veća prava od potrošača u drugom”, kazao je Bago, naglasivši da su potrebni dodatni koraci da se izjednače prava potrošača na nivou cijele države.

Bago je istakao kako zakonska regulativa u Republici Srpskoj daje veća prava potrošačima posebno kod participiranja njih i njihovih udruženja u donošenju odluka oko cijena u javnom sektoru, kao što su cijene komunalnih usluga, elektroprivrede, telekomi…

U Federaciji Bosni i Hercegovini ne postoji poseban zakon koji reguliše oblast zaštite potrošača, već se primjenjuje zakon s državnog nivoa, naglasila je Amra Vučijak, pomoćnica Federalnog ministra trgovine.

“Svjesni potreba za usklađivanjem prava, Ministarstvo u kontinuitetu kroz svoga člana u Vijeću za zaštitu potrošača BiH podnosi inicijative i insistira na usklađivanja zakona Bosne i Hercegovine sa evropskim propisima upravo s ciljem osnaživanja prava potrošača”, kazala je Vučijak, ističući i neadkevatnu primjenu postojećeg zakona s državnog nivoa.

Vučijak je dodala kako postoji pozitivan trend porasta svijesti o pravima potrošača, što se vidi kroz žalbe i pritužbe koje dobivaju udruženja, ali i javne institucije. Potrošači najteže utiču na velika javna preduzeća, monopoliste, kako ih je nazvala Vučijak, na kriranje njihovih opštih uslova poslovanja, a na kraju i cijena.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “Don” iz Prijedora pohvalno je govorila o zakonskoj regulativi u manjem bh. entitetu, zakonu koji je donešen 2011. godine i četiri poboljšanja koju su uslijedila. Poboljšanja se posebno ogledaju kroz upotrebu Knjige žalbe, ali i kvalitetnije participacije udruženja pri određivanju cijena javnih usluga.

Ljubica Čolović, pomoćnica Ombdusmana za zaštitu potrošača BiH kazala je kako je Zakon o zaštiti potrošača u vrijeme donošenja bio usklađen s pravnom stečevinom EU i kao takav predstavlja dobru osnovu za zaštitu potrošača u našoj državi.

“Iako je zakon uredio i garantovao potrošačima osnovna prava, ona se nažalost krše. Poštivanje prava je na nezadovoljavajućem nivou, a u prilog tome govore brojne žalbe koje institucija Ombdusmana zaprima od potrošača. Najviše žalbi je iz sektora ekonomskih usluga od opoćeg interesa, sektoru trgovine, bankarstva i ostale žalbe”, kazala je Čolović.

klix.ba