Upitno održavanje sjednice Narodne skupštine RS

Za danas je zakazana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Hoće li biti održana još uvijek je neizvjesno. Naime, zastupnici opozicije danas će donijeti odluku o tome hoće li učestvovati u raspravi ili će napustiti skupštinsku salu.

Tražili su da se ne razmatraju odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2018. godini, te odluke o novim kreditnim zaduženjima.

Ako do rasprave dođe očekuje se da će biti burna jer je vlada preporučenom poštom poslala tri odluke o garancijama na ukupna zaduženja od 950 miliona KM.

750 miliona na garancije za kreditna zaduženja da bi se privukli novi investitori, 100 miliona da bi se završio autoput Doboj-Banjaluka i još stotinu za restrukturisanje Željeznica.

Predviđenim dnevnim redom planirana je i rasprava o Strategiji za borbu protiv korupcije. Tim dokumentom, koji se odnosi na period od 2018. do 2022. godine, utvrđene su rizične oblasti u kojima bi trebalo djelovati, te data analiza stanja o prisutnosti i percepciji korupcije, kao i preporuke za smanjenje rizika od ove masovne pojave.