Naučnici zabrinuti zbog opasnosti koja pogađa Jugoistočnu Evropu

Naučnici zabrinuti zbog opasnosti koja pogađa Jugoistočnu Evropu

Naučnici su između 60. stepena južne i 60. stepena sjeverne geografske širine otkrili koncentraciju ozona koji je u konstantnom padu na visini između 15 i 25 kilometara gdje je ozonski omotač uvijek bio gust.

UV zračenje može da izazove promjene u DNK biljaka, životinja i ljudi. Međutim, ozon koji se formira u blizini zemlje smatra se zagađivačem atmosfere i izaziva efekat staklene bašte tako predstavljajući rizik po ljudsko zdravlje (posebno pluća) i produktivnost ekosistema.

Emisije izduvnih gasova i drugih ljudskih aktivnosti u interakciji sa sunčevom svetlošću proizvode ozon, koji se smatra sekundarnim zagađivačem jer se ne emituje direktno, već indirektno.

Jedno međunarodno istraživanje pokazuje da iako se zagađenje ozonom smanjuje u mnogim regionima Evrope i SAD, mnogi Evropljani i Amerikanci su barem deset dana godišnje izloženi štetnosti ozona, prenosi b92.

To se posebno odnosi na Istočnu Evropu i zemlje Balkana u kojima nivoi ozona prevazilaze granice sigurnosti od 70ppb preko 15 dana godišnje!

Novi izveštaj TCAP (Tropospheric Ozone Assessment Report) je najobimnija baza podataka za praćenje nivoa ozona u čitavom svijetu, a raspoloživi su podaci iz više od 4.800 stanica širom svijeta.