Otvoren Klub za zabavu i rekreaciju osoba sa invaliditetom

Članovi Saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde otvorili su danas centar za sport, rekreaciju i zabavu ali i za pripremanje za sportska takmičenja lica sa invaliditetom. Vrata ovog centra bit će otvorena svaki dan za sve osobe sa invaliditeom sa područja BPK Goražde bez obzira da li je riječ o ratnim ili civilnim invalidima.

Savez za sport i rekreaciju BPK Goražde pod tim nazivom postoji još od 2014 godine kada je osnovan po zakonu o sportu BPK Goražde. Međutim, ratni vojni invalidi iz Goražda takmiče se u različitim sportskim disciplinama još od 1999 godine kada su prvi put nastupili u Bihaću.

Savez za sport i rekreaciju ima ukupno 100 članova dok je broj ratnih i civilnih invalida na području BPK nešto manji od 1000 .