Vlada RS-a o aktivnostima za sanaciju klizišta u Dolini heroja na Sutjesci

BANJA LUKA, 8.februara (FENA) – Vlada Republike Srpske (RS) zadužila je danas javnu ustanovi Nacionalni park „Sutjeska“ da preduzme aktivnosti na sprečavanju daljnjih oštećenja objekata, nakon aktiviranja klizištu na lokalitetu spomenika „Bitka na Sutjesci-Dolina heroja“ .

Od Direkcije za obnovu i izgradnju i Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju u RS-u se očekuje da u saradnji sa Nacionalnim parkom „Sutjeska“ i nadležnim organima Opštine Foča odmah pristupe izradi projekta sanacije klizišta i druge potrebne tehničke dokumentacije.

Zaduženo je entitetsko Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da nakon izrade projekta i tehničke dokumentacije predloži Vladi RS-a način sanacije, dinamiku i način finansiranja sanacije ovog kompleksa, saopćeno je nakon sjednice entitetske vlade.

Dolina Heroja
Dolina Heroja

Klizište, koje se aktiviralo u Dolini heroja na Tjentištu 3.februara, udaljeno je svega 15-ak metara od spomen-kosturnice, u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci 3.301 borca Bitke na Sutjesci.

Vlada RS-a je na današnjoj sjednici u Banjoj Luci usvojila i Informaciju o provođenju mjera i aktivnosti iz Akcionog plana RS-a za realizaciju preporuka iz Izvještaja misije stručne procjene Evropske unije u BiH po pitanju slobode izražavanja, iz aprila 2016. godine.

Akcionim planom su definisane 43 mjere i aktivnosti za realizaciju 32 preporuke misije Evropske unije. Republičke institucije su, u periodu od maja do decembra 2017. godine, od ukupno 43 mjere/aktivnosti, realizovale 38, od čega je za 28 mjera/aktivnosti (70 posto) realizacija kontinuirana.

Za tri mjere/aktivnosti je realizacija u toku, dok će se dvije mjere realizovati u 2018. godini.