Sarajevski univerzitet dobija 150 asistenata, nove zgrade, bazen i bolji sistem

Univerzitet u Sarajevu je uradio projekt zapošljavanja 200 asistenata koji su najbolji studenti ovog univerziteta i uputio je dokument Vladi KS koji je usvojio prijedlog finansiranja provedbe Programa sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete “150+”.

Kako je rekao rektor UNSA prof. dr. Rifat Škrijelj, priliku za zaposlenje dobit će najuspješniji studenti II ciklusa studija, integriranog I iII ciklusa studija prema bolonjskom sistemu, kao i VII stepena prema predbolonjskom sistemu, a koji su na birou. Oni će raditi na pozicijama asistenata na fakultetima/akademijama i stručnih saradnika na naučnim institutima UNSA-e.

JU Služba za zapošljavanje KS će sufinansirati zapošljavanje asistenata u okviru programa “150+” za što je izdvojeno 2.340.000 KM. Na mjesečnom nivou Služba će refundirati sredstva u iznosu od 1.300 KM po novouposlenoj osobi za dio plate, poreza i doprinosa.

“UNSA će podnijeti zahtjev za učešće u programu nakon što organizacione jedinice UNSA dostave prijave potreba za asistentima i stručnim saradnicima. Planiramo i značajna kapitalna ulaganja u infrastrukturu i ljudske resurse s ciljem osiguranja kvalitetnijeg visokog obrazovanja. U decembru prošle godine potpisali smo ugovore o finansiranju projekata ‘Jedinstveni informacioni sistem UNSA’ i ‘Integralnog informacionos sistema EMIS’ s ministrom za obrazovanje KS Elvirom Kazazovićem”, rekao je rektor Škrijelj.

Projektom Jedinstveni informacioni sistem UNSA omogućena je standardizacija postupaka i procesa, komparabilnost te postizanje kompatibilnosti svih članica UNSA, čime se stvaraju preduvjeti za ostvarenje ciljeva Bolonjske deklaracije u sklopu harmonizacije evropskog visokoškolskog prostora.

Jedan od značajnih oblika podrške Vlade KS je i trajno rješavanje problema grijanja Kampusa UNSA tako da KJKP Toplane preuzme proizvodnju i distribuciju toplotne energije korisnicima sa sjedištem u kampusu. U Budžetu KS za 2018. godinu su osigurana sredstva u iznosu od 900.000 KM, od čega 700.000 KM ide za troškove grijanja, a 200.000 KM za kotlovnicu.

Rektor Škrijelj naveo je i da su brojni radovi na izgradnji Akademije scenskih umjetnosti završeni.

“Do sada je za izgradnju izdvojeno 3,4 miliona KM koje smo dobili od Zavoda za izgradnju KS. Vlada KS je izdvojila 1,5 miliona KM, od čega je do sada potrošeno 940.000 KM, a za završetak građevinskih radova potrebno je još četiri miliona KM”, istakao je Škriljej.

Za rekonstrukciju bazena na fakultetu sporta i tjelesnog odgoja do sada su Vlada KS i Ministarstvo obrazovanja KS izdvojili 4,3 miliona KM.

“Nadamo se da će studenti FASTO-a, ali i svih ostalih fakulteta i akademija UNSA-e već u narednoj akademskoj godini moći koristiti bazen koji je uništen prije više od 20 godina”, rekao je rektor.

Podsjetio je da je za izgradnju Biblioteke UNSA Vlada KS osigurala 1,5 miliona KM iz budžeta te je osiguran novi smještaj za Institut za historiju.

klix.ba