Uz Međunarodni dan obrazovanja : Više od polovine stanovništva u BiH ima srednju školu

Zemlje članice Ujedinjenih nacija 9. februar obilježavaju kao Međunarodni dan obrazovanja. Više od polovine stanovništva u BiH  ((52,6 posto)  ima završenu srednju školu, 9,5 fakultet, dok je  2,82 posto stanovništva   nepismeno.

Posljednjih godina obrazovanje zauzima prvo mjesto na listi strateških pitanja svake države koja želi vlastiti prosperitet. U Bosni i Hercegovini jača svijest o ulozi obrazovanja u ukupnom razvoju i njenom približavanju porodici evropskih država.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine podsjeća da je poseban naglasak u reformskim procesima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini na kvalitetu obrazovanja, jednakom pristupu i uključenosti djece u sve vidove obrazovanja, kao i provođenju koncepta cjeloživotnog učenja u praksi.

Unapređenje nastavničkih kompetencija, kako za vrijeme školovanja tako i u toku radnog vijeka, najvažniji je elemenat za poboljšanje ukupnog kvaliteta obrazovanja, a ne samo kvaliteta nastave.

 

Obrazovanje treba da karakteriše visok nivo znanja, vještina i kompetencija ljudskih resursa koji doprinose društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz Popisa stanovništva,  2,82 posto stanovništva Bosne i Hercegovine je nepismeno.

S tim u vezi, strateški prioriteti u oblasti obrazovanja odnose se na potpuno opismenjavanje i povećanje broja visokoobrazovanog stanovništva.

Više od polovine stanovništva u BiH ima završenu srednju školu

U Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za statistiku BiH, više od polovine stanovništva (52,6 posto) ima završenu srednju školu i specijalizaciju.

Isti izvor, Anketa o radnoj snazi iz 2017. godine, pokazuje da skoro 38 posto građana BiH ima završenu osnovnu školu i manje, a samo 9,5 posto je sa visokim obrazovanjem – saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Prema redovnoj statistici obrazovanja, u proces formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tokom školske 2016./2017. godine, bilo je uključeno više od 552 hiljade djece i omladine, što je skoro 16 posto ukupne populacije.

U navedenom periodu, u predškolsko obrazovanje je bilo uključeno 24.918 djece, u osnovno obrazovanje 287.729 djece, srednje obrazovanje 126.824, a u visoko obrazovanje 112.850 osoba, od čega ih je 12.517 završilo postdiplomske studije.