CCI : Za 11 godina od 110 programa rada Skupštine Kantona na vrijeme usvojile 14

Analiza Centara civilinih inicijativa (CCI) pokazala je da je od 110 programa rada, koje su kantonalne skupštine trebale donijeti u posljednjih 11 godina, na vrijeme usvojeno samo njih 14, navodi se u saopštenju ove nevladine organizacije.

U posmatranom periodu, 42 programa rada usvojena su u prvom kvartalu godine na koju se odnose, 28 u drugom, osam u drugoj polovini godine, dok 18 programa nije donešeno uopšte.

Četiri kantonalne skupštine (Posavski, Bosansko-podrinjski, Hercegovačko neretvanski i Livanjski kanton) nisu program rada usvojile na vrijeme nijednom u posljednjih 12 godina, a dvije (Unsko-sanski i Zapadno-hercegovački kanton) su to uradile samo jednom.

Jedino skupštine Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo nijednu od prethodnih jedanaest godina nisu završile bez usvojenog godišnjeg programa rada.

CCI je utvrdio, analizirajući rad kantonalnih skupština u Federaciji BiH, da je prošle godine zabilježeno kašnjenje usvajanja programa rada.

 

U 2017. godini, kako su saopštili, programi rada usvajani su u trećem (Posavski kanton), četvrtom (Bosanskopodrinjski kanton), petom (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton) mjesecu, dok je plan rada u Livanjskom kantonu usvojen nakon završetka prve polovine godine.

Prošle godine je ipak postignut najbolji rezultat u ovom smislu u posljednjih 12 godina, navodi se u saopštenju CCI-a, iako je u samo pet kantonalnih skupština (Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski i Kanton Sarajevo) program rada usvojen na vrijeme, prije početka godine na koju se odnose.

Kada je u pitanju tekuća godina, došlo je do pogoršanja u tom smislu jer su na vrijeme, prije početka godine na koju se odnose, usvojena tri programa rada kantonalnih skupština – u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Iz Centara civilnih inicijativa su podsjetili da zagovaraju da kantonalne skupštine programe rada, kao ključne alate za povećanje efikasnosti rada institucija i njihove fokusiranosti na projektovane ciljeve, usvajaju na vrijeme, prije početka godine na koju se odnose.

bhrt