Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organe uprave i sudske vlasti

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Fedraciji Bosne i Hercegovine potpisan je danas u Sarajevu, a ranije su ga utvrdili pregovarački timovi Vlade Federacije BiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama.

Kolektivni ugovor je uime Federalne vlade potpisao ministar pravde i uprave Mato Jozić, sa predstavnicima sedam kantona koji su do sada usvojili ovaj ugovor i s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH Samirom Kurtovićem.

– Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti da državni službenici budu na raspolaganju građanima i da im pomažu da ostvaruju svoja prava – istakao je ministar Jozić.

Kurtović je podsjetio da su pregovori prije potpisivanja trajali pola godine.

– Dobili smo Kolektivni ugovor koji će zaštititi prava državnih službenika i namještenika u FBiH – rekao je Kurtović.

Pozvao je poslodavce da primjenjuju ovaj kolektivni ugovor jer smatra da je harmoniziran sa svim propisima kada je riječ o državnoj službi.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković jedan je od potpisnika, a istakao je da je ovaj kolektivni ugovor vrlo bitan za Kanton Sarajevo.

– Bitan je jer hiljade ljudi iz našeg kantona podliježu ovim pravima iz ugovora – poručio je Konaković.

Ugovor su  danas potpisali predstavnici sedam kantona: Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog, Srednjobosanskog i Bosanskopodrinjskog.

Riječ je o drugom Kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada FBiH potpisuje za to područje djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH s općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa.

Krajem prošle godine potpisan je drugi put Kolektivni ugovor za područje rudarstva, a u toku su pregovori za zaključivanje  ugovora za djelatnosti energetike i poštanskog saobraćaja.

fena