Kvalitetna inkluzivna praksa u bh.školama

Kroz projekat jačanja partnerskih odnosa između roditelja i škole u OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići danas je održana radionica za članove Vijeća roditelja. Projekat realizuju UNICEF i Udruženje Duga iz Sarajeva u okviru projekta kvalitativne inkluzivne prakse, a  provodi se u desetak školskih ustanova na području BiH.

“Značaj ovog projekta i edukativnih radionica prepoznala je i Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” u Vitkovićima gdje se pored edukacija za nastavnike provode i radionice  za roditelje. Radionice se realizuju s ciljem jačanja roditelja, prepoznavanja njihove uloge ali i aktivnijeg učešća roditelja u svim procesima koji se odvijaju unutar škole”,kazala je  Alma Kudra projektni koordinator Udruženja DUGA Sarajevo.

Pored edukacija u OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” aktivno se radi i na realizcaiji projekata koji za cilj imaju poboljšanje uslova za provedbu nastavnog procesa.

“Ova 2018. godina počela nam je uspiješno jer smo uspijeli završiti dva vrlo bitna projekta. Prvi je projekat kotlovnice u područnoj školi Sadba čime je trajno riješeno pitanje grijanja. Drugi značajan projekta je rekonstrukcija i opremanje  mini fiskulturne sale u područnoj školi u Beriču gdje smo po prvi put uspijeli obezbjeditu uslove za tjelesni odgoj u fiskulturnoj sali”, kazala je Elma Hamzić, direktorica OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići, te dodala kako je projekat opremanja mini fiskulturne sale finasiralo resorno federalano ministarstvo u iznosu od 7 000 KM.

rtvbpk