Mladi Romi i Romkinje u BiH : Aktivizmom do pozitivnih priča

Delegacija Evropske unije i Kea internešnl (Care international)  danas će održati konferenciju povodom završetka velike romske aktivističke inicijative u sklopu projekta “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju”.

Konferencija će okupiti oko 50 mladih Roma i Romkinja koji će prezentirati svoje inicijative i rezultate koje su postigli kroz taj projekat.

Tom prilikom će šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador lars-Gunar Vigemark (Lars-Gunnar Wigemark) dodijeliti simbolične certifikate za novih šest nagrađenih inicijativa, koje će u narednom periodu biti implementirane u Donjem Vakufu, Tuzli, Vitezu, Prnjavoru, Bijeljini i Travniku.

U protekla četiri mjeseca u tu aktivističku inicijativu je bilo uključeno više od 50 mladih Roma i Romkinja iz Donjeg Vakufa, Travnika, Prnjavora, Viteza, Fojnice, Bijeljine, Tuzle i Vukosavlja, koji su nakon organizovanih edukativnih modula, dizajnirali i implementirali više od 30 malih akcija u svojim romskim zajednicama.

Uređenje romskih zajednica, humanitarne akcije, male inicijative za uređenje infrastrukture u romskim zajednicama, edukativne radionice, očuvanje i zaštita romskih kulturno – istorijskih spomenika, samo su neke od inicijativa koje su kroz taj projekat osmislili i realizovali, mladi Romi i Romkinje. Na taj način su pokazali da je kroz ovakav vid aktivizma moguće kreirati pozitivne priče i bolji život romske populacije.

U narednom periodu, u saradnji s tim opštinama će biti pokrenute brojne aktivnosti poput implementacije pet malih grantova od po 5.000 eura za konkretne promjene i poboljšanje uslova života romske populacije.

Kroz projekat je predviđeno i zapošljavanje pet mladih Roma i Romkinja, koji bi bili direktno uključeni kao spona između romskih zajednica i opština.

Projekat “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju” finansira Evropska unija od 350.000 eura, a implementira CARE International s partnerskim organizacijama “Bolja budućnost” iz Tuzle i “Otaharin” iz Bijeljine. Osnovni ciljevi projekta su jačanje romskog omladinskog aktivizma i unapređenja javnih politika fokusiranih na romsku populaciju, na lokalnom i državnom nivou u odabranim opštinama djelovanja, saopćeno je iz CARE International.

bhrt