Dragičević i ostali: Stanje posmrtnih ostataka

Na posmrtnim ostacima Rasima Čorića, jednog od 20 putnika otetih iz voza u Štrpcima, vještak nije mogao odrediti uzrok niti vrijeme smrti. U nastavku suđenja za zločin počinjen u Štrpcima, 27. februara 1993., Dragan Ječmenica, vještak medicinske struke Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, pojasnio je da je stiglo 11 vreća sa posmrtnim ostacima, koji su pronađeni na desnoj obali akumulacionog jezera Perućac.

 

Ječmenica je pojasnio da je nakon DNKA analize u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe Srbije utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju Rasimu Čoriću. Iako je primio nalog da pregleda ostatke i utvrdi uzrok i vrijeme smrti, Ječmenica je pojasnio da to nije uradio “zbog stanja u kojem su bili posmrtni ostaci”. Za otmicu 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine, koji su ubijeni na području Višegrada, Tužilaštvo BiH tereti Luku Dragičevića, Bobana Inđića, Obrada i Novaka Polugu, Dragana Šekarića, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojicu Ristića, Vuka Ratkovića i Miodraga Mitrašinovića. Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a Inđić komandir Interventne čete ove brigade, dok su ostali optuženi bili pripadnici Interventne čete ili Prve čete Prvog bataljona Druge podrinjske lake pješadijske brigade VRS-a. O ranijem prijedlogu tužioca Džermina Pašića da se pročita nekoliko iskaza svjedoka iz Srbije i Crne Gore, a koji neće da dođu i svjedoče u Sudu BiH, Odbrane optuženih su se usprotivile govoreći da je riječ o “nezakonito uzetim iskazima”. Tužilac Pašić je odgovorio da će dostaviti dokaze da su iskazi uzeti u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Sudsko vijeće će se naknadno izjasniti o ovim iskazima. Nastavak suđenja je zakazan za 16. mart.

detektor