Usljed otapanja snijega i novih padavina: U porastu nivo pojedinih rijeka

Tako je nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) 115 centimetara i ima tendenciju rasta, dok je nivo rijeke Jale u Tuzli dostigao visinu od 74 centimetra i dalje raste.

Nivo rijeke Une u Bihaću iznosi 54 centimetra i nije blizu kritične tačke koja iznosi 100 centimetara, ali se očekuje njen porast nakon topljenja snijega kojeg u Bihaću još uvijek ima u visini od 71 centimetar.

I nivo Sane je daleko od kritične tačke koja iznosi 380 centimetara i trenutno u Sanskom Mostu iznosi 151 centimetar i ima tendenciju pada, ali se također očekuje njen porast nakon topljenja snijega. Inače, snijega na području Sanskog Mosta ima 33 centimetra.

U padu je nivo rijeke Bosne koja u Reljevu (Sarajevo) iznosi 221 centimetar, dok njena visina u Zenici iznosi 203 centimetra i stagnira.

faktor.ba