Zoran Bjelica tuži Bosnu i Hercegovinu

Zoran Bjelica, pravosnažno oslobođen optužbe za ratni zločin počinjen u Kalinoviku, tužio je Bosnu i Hercegovinu za naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru.

Na pripremnom ročištu, advokat Dragan Međović je naveo da ostaje kod navoda tužbe podnesene zbog činjenice da je Bjelica u pritvoru proveo 30 dana prije oslobađajuće presude. O visini naknade Međović se nije izjašnjavao.

Apelaciono vijeće Suda BiH je u maju 2017. godine potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Zoran Bjelica oslobođen optužbi za učešće u ubistvima počinjenim u Kalinoviku u augustu 1992., dok je Novica Tripković osuđen na osam godina.

Kao dokaze Međović je, između ostalog, predložio obračun plata za decembar 2013. i januar 2014. za Bjelicu, kao i njegovo vještačenje od strane neuropsihijatra na okolnosti pretrpljenog straha i duševne boli u vrijeme pritvora. Na ročištu je odlučeno da će to biti vještak Abdulah Kučukalić.

Pravobranilaštvo je istaklo da ostaje kod odgovora na tužbu.

Sud je usvojio dokaze stranaka te zakazao glavnu raspravu za 30. maj.