Federalni zavod PIO: Kome će penzije biti povećane, kada i koliko?

Intenzivne su pripreme za provedbu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH rekao nam je Amel Lizde, šef Ureda za odnose s javnošću Zavoda PIO.

Objašnjava da će vanrednom korekcijom penzija, prema članu 140. novog zakona, 108 hiljada penzionera u aprilu dobiti povećane penzije, i to za deset posto osobe koje su se penzionisale do 31. jula 1998. godine, a pet posto oni koji su se od 98’ penzionisali do kraja 2007. godine.

Lizde objašnjava da će sa tom korigiranom penzijom, a ostali sa iznosom penzije u decembru, dobiti povećanje nakon usklađivanja penzija 15. aprila, u skladu sa članom 79, usklađivanjem po “švicarskoj formuli”, osim najviših penzija, koje se primjenjuje od 1. marta. Tako će svi penzioneri dobiti uvećane penzije već od 1. marta, s tim da će razliku za mart dobiti uz isplatu uvećane aprilske penzije, 5. maja.

– Što se tiče korekcije penzija, zakonom je predviđeno (član 140 stav 2 i 3), a tako mora biti i urađeno, da se starosne penzije odobrene do 31.7.1998. godine koriguju na izračunati iznos za deset posto, pa se tako korigiran množi sa koeficijentom 1,816. I penzije odobrene do 31.12.2007. godine će se korigovati, na izračunati iznos za pet posto, pa se zatim ta cifra množi sa isplatnim koeficijentom 1,816. Po tom osnovu će biti djelimično ispravljena nepravda starim penzionerima, sa 35-40 godina staža, nanesena prethodnim zakonom, a radi se o 108 hiljada penzionera – govori Lizde.

Podsjeća da će penzije biti korigirane za deset posto onima koji su otišli u starosnu ili prijevremenu penziju do 31. jula 1998. godine,a za pet posto onim koji su otišli do 31.12.2007.g. svima, ali ima i onih koji su, najčešće otišli u penziju sa nekoliko godina staža, koji i sa tim povećanjem neće preći iznos od 326,40 KM. Njima se penzija i do sada i ubuduće, do iznosa minimalne penzije, namiruje od prihoda Federalnog zavoda, faktički od ostalih penzionera. Međutim, kao što je naprijed objašnjeno,i te, kao i ostale penzije, će se povećati 15. aprila, sa primjenom od 1.marta.

– Nije isto kada u penziju odete sa 35 ili 38 godina ili sa pet-šest godina staža. Prema novom Zakonu o PIO-u svake godine 15. aprila će biti usklađivanje penzija sa rastom BDP-a i troškovima života. Tako će biti i ovog aprila, čime će svi penzioneri u maju dobiti povećane penzije, sa primjenom od 1.marta. Za povećanje penzija, a ovdje mislim i na korekcije i na usklađivanje, potrebno je svaki mjesec dodatnih šest miliona KM, što trenutna i planirana finansijska situacija Zavoda PIO može podnijeti – rekao nam je Lizde.

faktor.ba