Pojačano praćenje vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH

Agencija za vodno područje rijeke (AVP) Save Sarajevo vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

U zadnjih 24 sata na svim pritokama rijeke Save nastavlja se trend opadanja vodostaja.
Na rijeci Savi bilježi se stagnacija i blago povećanje vodostaja. Na mjerodavnoj vodomjernoj stanici Slavonski Brod u ovom trenutku preostalo je 10 cm do dostizanja nivoa pri kojem se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava koje se odnose na zaštitne vodne objekte na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina, dok je na vodomjernoj stanici Slavonski Šamac preostalo nešto više od 70 cm do dostizanja navedenog nivoa.

Shodno trenutnom vodostaju rijeke Save na VS Slavonski Brod i VS Slavonski Šamac, kao i prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, očekuje se dodatno povećanje vodostaja na ovom dijelu toka rijeke Save.

Prema trenutnim podacima iz prognoznog modela za rijeku Savu, postoji mogućnost dostizanja kote proglašenja mjera redovne odbrane od poplava u večernjim satima.

O trenutnom stanju vodostaja rijeke Save kao i mogućnosti dostizanja kote redovne odbrane od poplava obavještena su pravna lica koja su zadužena za provođenje aktivnih mjera odbrane od poplava na oba poplavna područja, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

(FENA) J.Č.