Demobilisani borci, više od stotinu njih, organizovali su danas prikupljanje potpisa koje će u narednim danima uputiti prema Federalnom ministartvu za boračka pitanja

Demobilisani borci, više od stotinu njih,  organizovali su danas prikupljanje potpisa koje će u narednim danima uputiti prema Federalnom ministartvu za boračka pitanja čime će se pridružiti demobilisanim borcima iz Federacije BIH koji već danima traže rješavanje vrlo složene problematike ove populacije. Potpisi će biti predati i resornom kantonalnom ministarstvu i Udruženju demobilisanih boraca BPK sa zahtjevom za sazivanje vanredne sjednice ovog udruženja.

Ponovili su da bez ukidanja 1600 udruženja, jedinstvenog registra boraca i naknade za demobilisane borce nema ni socijalne pravde za najugroženije.

“Dajemo prostor nadležnim do 15. aprila da udovolje ovim zahtjevima, ako se to ne desi dogovaramo aktivnosti za taj datum, ali još uvijek ne mogu otkrivati o čemu se radi”, Amel  Barimac, demobilisani borac.

Peticija se odnosi i na zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine udruženja demobilisanih boraca BPK  sa čijim radom su nezadovoljni.

“Kada predam ove papire sa svim potpisima imaju rok 24 sata da zakažu vanrednu sjednicu Skupštine demobilisanih boraca BPK. Mi demobilisani borci doći ćemo na tu sjednicu, smjenićemo te ljude i imenovati prave ljude koji će raditi u interesu ovih ljudi”, ističe Barimac.

Demobilisani borci ponovili su da neće odustati od smjene sadašnjeg i imenovanja novog rukovodstva Udruženja demobilisanih boraca.

rtvbpk