Posao u “Elektrodistribuciji” za ljude sa spiska

Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima, svjedokinja Kantonalnog tužilaštva Sarajevo rekla je da je u martu 2016. sačinjen prijedlog za prijem šest uposlenika po nalogu tadašnjeg direktora sarajevske poslovnice “Elektrodistribucije”.

Sejda Kruščica-Fejzić, uposlenica “Elektrodistribucije”, kojoj je Tužilaštvo dalo imunitet od krivičnog gonjenja, kazala je da je imenovana za predsjednicu komisije koja je trebala sačiniti izvještaj o razmatranju molbe za prijem kandidata i da je to od nje tražio direktor poslovnice Mirsad Brajlović.

“Pozvane smo 11. marta 2016. u kancelariju kod direktora Brajlovića ja i kolegica Naza Fejzić. Tražio je da istog dana fomiramo komisiju za prijem šest ljudi sa spiska koji nam je dao. Pobunile smo se i odbile nalog jer je falio treći član komisije i nedostajala dokumentacija za kandidate. Rekle smo da nisu ispunjeni uslovi”, pojasnila je svjedokinja.

Brajlović je, prema njenim riječima, tada rekao da je to nalog izvršnog direktora “Elektrodistribucije” Eseda Džananovića.

Svjedokinja je navela da je bila zatečena onim što je tražio Brajlović jer se to, kako kaže, koči s njenim moralnim načelima i dodaje da se bojala da disciplinski ne odgovara ako ne uradi ono što od nje traži direktor.

“Ljudi pravne struke su mi savjetovali da mi kao članovi komisije napravimo zabilješku, odnosno da smo zapisnik o prijemu prinuđeni napraviti iz straha, da zaštitimo sebe. Direktoru je isticao mandat i da dokument možemo predočiti drugom koji dođe na njegovo mjesto”, pojasnila je svjedokinja.

Naredne sedmice, prema svjedočenju, kompletirana je dokumentacija za kandidate, a za trećeg člana komisije je izabran Ernad Hajdarević. Sačinili su, kako je izjavila, izvještaj o razmatranju molbi kandidata i proslijedili direktoru.

“Nismo razmotrili nijednog drugog kandidata osim ovih sa spiska”, dodala je svjedokinja.

Na upit Džananovićeve Odbrane, svjedokinja je rekla da zapisnik o tome šta se dešavalo nije protokolisan, jer bi u tom slučaju direktor znao za njihov stav, pošto sva pošta ide njemu. Navela je i da nije bila u poziciji da to prijavi ni izvršnom direktoru Džananoviću ni generalnom direktoru “Elektroprivrede”.

Uz Džananovića, optužnica tereti Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića i Asima Sarajlića za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Svjedokinja Naza Muratović, koja je također dobila imunitet, rekla je da su ona i kolegica upoznale Brajlovića da se ne mogu predložiti kandidati za koje nisu sigurni da ispunjavaju uslove i da se to ne može uraditi.

“Kada smo dobili nalog, molbi nije bilo. Naredne sedmice nam je direktor signirao dokumentaciju. Sačinili smo izvještaj o izboru, ali i zapisnik zašto smo morali prihvatiti nalog od Mirsada Brajlovića”, kazala je svjedokinja.

Muratović je pojasnila i da je jedina pogreška komisije bila što nisu pregledali sve molbe.

“Bilo je oko 250 molbi, neke su se i ponavljale. Nijednu od njih, osim ovih šest, nismo razmatrali”, dodala je svjedokinja.

Izvršnog direktora “Elektrodistribucije”, kako je rekla Odbrani, svjedokinja nije obavijestila pošto je Brajlović naveo da je riječ o Džananovićevom nalogu.

Svjedokinja je kazala i da je u martu 2016. postojala hitnost u zapošljavanju jer je veći broj radnika otišao u penziju, a postojala je odluka Vlade FBiH o moratoriju o zapošljavanju u javnim preduzećima.

Nastavak suđenja je 26. marta.