Dom naroda PSBiH sutra o prijedlogu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH

SARAJEVO, 20. marta (FENA) – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra zahtjev Predstavničkog doma državnog parlamenta da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH bude razmatran po hitnom postupku.

Predstavnički dom ranije je podržao predloženi zakon koji, između ostalog, predviđa da se rezultati izbora evidentiraju na osnovu izvoda iz optičkih skenera.

Navedeno je da će Centralna izborna komisija BiH propisati procedure koje omogućavaju da određeni birački odbor ili više njih može uz skeniranje obaviti i ručno brojanje te u poseban obrazac unijeti i rezultate ručnog brojanja.

U slučaju da se rezultati ručnog brojanja i optičkog skeniranja razlikuju, propisano je da Centralna izborna komisija BiH u glavnom centru za brojanje obavi ponovno optičko skeniranje i brojanje te utvrdi tačan rezultat glasanja na biračkom mjestu.

Dom naroda bi trebao razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom.

Trebali bi biti razmatrani principi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, te Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, čiji su predlagači delegati Bariša Čolak, Halid Genjac i Darko Babalj, a koji bi trebao biti razmatran u prvom čitanju.

Pred delegatima bi se trebao naći i Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2017. godinu, kao i Izvještaj o radu Privremene istražne komisije Doma naroda PSBiH za pribavljanje informacija o vanjskopolitičkom statusu BiH.

(FENA) M.L.