Union banci kredit od 10.000.000 KM za rješavanje stambenih pitanja mladih

SARAJEVO, 21. marta (FENA) – Vlada Federacije BiH danas je, na hitnoj sjednici u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu – „Ostala domaća pozajmljivanja“, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Ta sredstva odobrena su Banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).

Na taj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji.

Važno je i da se na taj način jača keditni potencijal Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

Također, to će doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja usljed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke i višestruko povećati efikasnosti korištenja vlastitih izvora, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.