Smrću profesora Premeca BiH je izgubila velikog naučnika, pedagoga i humanistu

Bivši dekan Filozofskog fakulteta Salih Fočo kazao je da Premec nije samo predavao filozofiju, već je u najdubljem smislu razumijevao prirodu čovjeka. Dodao je da je Premec život posvetio dobrobiti čovjeka i dijalogu, uvijek s lijepim mislima.

“Premec je bio prepoznatljiv po filozofskom duhu mišljenja, odnosu prema studentima, ali iznad svega i po ljubavi prema filozofiji koju je živio”, istakao je Fočo.

Član Akademije nauka i umjetnosti BiH Esad Duraković smatra da je Premec život smatrao uzvišenim te da se tako i ponašao prema judima.

“Riječ je o višestrukom gubitku, ne samo u oblasti obrazovanja i nauke, već i općih vrijednosti koje su dragocjene ovoj zemlji u ovome času”, naglasio je Duraković.

Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” Adil Kulenović, koji je bio student profesora Premeca, kazao je da ga je on prije svega naučio kako da kritički misli te da poštuje osnovne vrijednosti civilizacije.

“Naučio nas je da jasno razlikujemo pojmove i da budemo decidni u određenju onoga što jeste pravičnost i pravda, zatim izgradnji pravedne države, te da uvijek slijedimo načela humanizma”, zaključio je Kulenović.

Na komemorativnom skupu posvećenom profesoru Premecu u Akademiji nauka i umjetnosti BiH prisustvovao je veliki broj ljudi iz društvenog i političkog života BiH. Sahrana će biti obavljena danas na Gradskom groblju Bare.

Sveučilišni profesor filozofije, član ANUBiH akademik Vladimir Premec (Gola, Hrvatska 1939.) preminuo je u petak 23. marta u Sarajevu. Studirao je teologiju u Zagrebu, filozofiju u Sarajevu a studirao je i književnost. Na sarajevskom filozofskom fakultetu od 1967. predavao je različite predmete.

klix.ba