Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH

U Briselu je za danas zakazan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, kojim će kopredsjedavati direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović i direktor za zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije Ženovev Ruiz Kalavera.

Iz Direkcije za evropske interacije BiH saopšteno je da će na sastanku biti razmatrana, između ostalog, politička i ekonomska dešavanja u BiH, te provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblastima poput pravde, slobode i bezbjednosti, industrije, carina i poreza, unutrašnjeg tržišta i konkurencije, inovacija, informacionog društva i socijalne politike, transporta, energije, zaštite životne sredine, regionalnog razvoja, poljoprivrede i ribarstva.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a s ciljem praćenja njegovog provođenja.

Ovo tijelo čine predstavnici Vijeća EU i Evropske komisije, kao i predstavnici Vijeća ministara BiH.

Sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje se, po pravilu, održavaju godišnje, a prethode ciklusima sastanaka pododbora za stabilizaciju i pridruživanje.

bhrt