Vijeće ministara o protokolu za određivanje tromeđe između BiH, Crne Gore i Republike Srbije

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Republike Srbije.

Ministarsko vijeće bi trebalo da razmatra i Nacrt zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o napretku u implementaciji programa prekogranične/teritorijalne saradnje iz okvira IPA I i IPA II za 2017. godinu, kao i Informacije o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 1. 7. do 31. 12. 2017. godine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Nacrt izmjene u Sporazumu između BiH i Evropske unije o sigurnosnim procedurama za razmjenu povjerljivih informacija.

Između ostalog, trebalo bi da bude razmatrana i Informacija o pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave 2017. – 2022., Informacija o konkurentnosti ekonomije u BiH, kao i Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2017. godinu.

bhrt