I vi možete biti hranitelj: U BiH više od 2.000 djece bez roditeljskog staranja

U Bosni i Hercegovini više od 2.000 djece živi bez roditeljskog staranja, a približno polovina njih odrasta u određenim ustanovama. Stoga je neophodno promovirati hraniteljstvo kao model koji pruža optimalno porodično okruženje za rast i svestrani razvoj djece.

Istaknuto je to na okruglom stolu “Svako dijete treba porodicu”, koji su u EU Info centru u Sarajevu organizirali UNICEF BiH i Fondacija Infohouse.

Skup, koji je okupio djecu i potencijalne hraniteljske porodice, te predstavnike sistema socijalne zaštite i nevladinih organizacija, bio je prilika za razmatranje različitih aspekata koji se tiču statusa djece bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja.

Voditeljica UNICEF-ove kampanje “Svako dijete treba porodicu” u BiH Nineta Popović novinarima je kazala da se radi o aktivnostima koje se u sklopu programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica” provode u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru, a čija je realizacija počela prije dvije godine.

Ocijenila je da su u kontekstu promoviranja hraniteljstva, odnosno udomljavanja djece bez roditeljskog staranja već napravljeni značajni pomaci, uključujući i brojne edukativne aktivnosti za predstavnike institucija i nadležnih tijela, kao i pružanje odgovarajućih servisa zainteresiranim hraniteljskim porodicama. Pojasnila je da je procedura u tom pogledu prilično jednostavna, te da ukoliko postoji interes za udomljavanje djece potrebno se obratiti nadležnom centru za socijalni rad koji će potencijalne udomitelje uputiti u sve detalje tog postupka.

Šefica Pres-ureda Delegacije Evropske unije u BiH Jamila Milović Halilović kazala je da je na početku projekta bilo oko 200 udomiteljskih porodica, a da ih sada ima oko 400, što predstavlja poticaj za još snažniji angažman svih koji su involvirani u spomenute aktivnosti.

Direktorica nevladine organizacije “Hope and homes for children” u BiH Anisija Radenković istaknula je spremnost te organizacije da podrži vlasti u BiH u reformi dječije zaštite, s akcentom na djecu bez roditeljskog staranja i porodice pod rizikom razdvajanja. Po njenim riječima, porodica daje puno više poticaja za razvoj djeteta od bilo kojeg drugog okruženja, te otvara mogućnost za njegov svestrani rast i dobrobit.

faktor.ba