U februaru najviše noćenja turista iz Hrvatske i Turske

Federaciju BiH u februaru ove godine posjetilo je 38.320 turista što je za 16,3 posto više u odnosu na februar  2017. godine,  dok je u odnosu na januar 2018. godine manje za 4,4 posto. Učešće domaćih turista bilo je 39,2 posto, a stranih turista 60,8 posto.

Ukupan broj noćenja turista u februaru  2018. godine iznosio je 73.348 što je za 19,3 posto više u odnosu na februar  2017. godine, a u odnosu na januar 2018. godine manje je za 10 posto. Učešće domaćih turista bilo je 35,9 posto, a stranih turista 64,1 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste “Hoteli i sličan smještaj” sa učešćem od 90,5 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti: iz Hrvatske (21,1 posto), Turske (10 posto), Srbije (7,3 posto), Slovenije (5,9 posto) i Njemačke (4,5 posto), što je ukupno 48,8 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,2 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u februaru  2018. godine iznosio je 27.290 što je za 6,3 posto  više u odnosu na februar  2017. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu “Hoteli i sličan smještaj” na području Federacije BiH u februaru iznosila je 10 posto.

Fena