Ustavni sud RS-a : Prihvaćen zahtjev Bošnjaka u vezi sa Bosanskim jezikom

Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju u tom entitetu, prihvatilo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a.

Predmet odlučivanje bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva i postojanje uslova za meritorno raspravljanje i odlučivanje o tome da li je spornim zakonom povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

U narednih 30 dana biće donesena meritorna odluka o zahtjevu.

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Narodna skupština RS-a izglasala je na sjednici održanoj 22. februara 2018. godine.

Na navedeni zakon, klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, podnio je zahtjev 5. marta za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, jer se njime odbacuje bosanski jezik, a o tome nije bilo dogovora u Vijeću naroda, niti na sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a.

U Ustavu RS-a piše da su u tom entitetu u upotrebi jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, a sada je u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju navedeno jezik konstitutivnih naroda, a za Bošnjake to nije prihvatnjiva formulacija