Sudnicama riješiti problem dužine trajanja suđenja za ratne zločine

Advokati koji postupaju pred Sudom BiH kažu da pojedina suđenja za ratne zločine traju godinama i da je razlog za to, između ostalog, manjak prostornih kapaciteta Suda BiH, piše BIRN BiH.

“Termini suđenja se zakazuju na tri sata dnevno, a najčešće sudnica bude zauzeta sat ili malo više. Sudnice nisu racionalno iskorištene i mogla bi se komotno zakazivati u jednoj sudnici tri predmeta dnevno, umjesto dva, kako je sada praksa”, kaže advokatica Nina Kisić.

Prema njenim riječima, zbog dužine trajanja suđenja povrijeđena su prava optuženih na suđenje u razumnom roku.

S druge strane, u Sudu Bosne i Hercegovine navode da su prošle godine, ali i početkom ove, sudnice bile iskorištene preko 95 posto.

“Dešava se da se suđenje ne može održavati jednom sedmično zbog prebukiranosti sudnica, pa su suđenja za ratne zločine uglavnom jednom u dvije ili tri sedmice. Sud se zapravo nalazi u nezavidnoj poziciji, jer je u obavezi da poštuje pravo optuženog na efikasno suđenje, a objektivno postoji nemogućnost održavanja ročista u čestim terminima jer nema slobodnih sudnica”, smatra advokatica Sabina Mehić.

Ona dodaje da bi se efikasnost mogla postići i ukoliko bi Tužilaštvo BiH reduciralo broj svjedoka u pojedinim predmetima jer se dešava da “bespotrebno predlažu više od 120 svjedoka”.

Advokat Dejan Bogdanović ističe da prioritet moraju imati pritvorski predmeti, koji bi se trebali zakazivati i nekoliko puta u jednoj sedmici, što trenutno nije praksa.

Advokatica Lejla Čović govori da se suđenja u kojima ona postupa ne zakazuju sedmično zbog prevelikih obaveza sudskih vijeća. “Sudeća vijeća imaju druge predmete koji su zakazani u istim terminima”, pojašnjava Čović.

U Sudu BiH kažu da su protekle godine u prosjeku 24 sudije dužile po 40 predmeta ratnih zločina u različitim fazama, dok su od početka ove godine i prvostepene i apelacione sudije zadužili po 13 predmeta.

Trenutno se u Sudu BiH suđenja za ratne zločine održavaju u dvije velike i četiri manje sudnice, a u toku su završni radovi na izgradnji dvije nove sudnice i prostorije za smještaj svjedoka.

“Kako bi se sudnice stavile u funkciju, potrebno je iste opremiti. U budžetu za 2018. godinu odobrena su nam sredstva za kompletno opremanje samo jedne sudnice, dok finansijska sredstva za opremanje, a samim time i stavljanje u funkciju druge sudnice nisu odobrena”, kažu u Sudu BiH, navodeći da će stavljanje u funkciju nove sudnice doprinijeti efikasnijem održavanju suđenja.

Iz Državnog suda napominju da se, imajući u vidu veliki broj predmeta, te kompleksna suđenja s više optuženih koja se mogu odvijati samo u velikim sudnicama, suočavaju s poteškoćama prilikom planiranja i zakazivanja ročišta, i da sudije i osoblje ulažu sve napore kako bi se suđenja zakazivala u češćim terminima.