Dragičević i ostali: Za odbranu komandanta 12 svjedoka

Odbrana Luke Dragičevića, optuženog za zločin počinjen u Šrpcima kod Rudog, imat će 12 svjedoka i jednog vještaka, saopćeno je na statusnoj konferenciji u Sudu BiH.

Za ubistvo 20 putnika otetih iz voza u Štrpcima 1993. godine, uz Dragičevića su optuženi Boban Inđić, Obrad i Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Miodrag Mitrašinović.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a Inđić komandir Interventne čete ove brigade, dok su ostali optuženi bili pripadnici VRS-a.

Miodrag Stojanović, branilac optuženog Dragičevića, kazao je da će predloženi svjedoci dati iskaz na tri okolnosti. Prva grupa, kako je rekao, govorit će o funkcionisanju sistema veza komandi, druga o kretanju komandanta 26. i 29. februara 1993. godine, a treća o tome kome je bila potčinjena Interventna četa.

Odbrane drugih optuženih su pisanim putem Sudskom vijeću dostavile svoj prijedlog dokaza.

Prvi svjedok Odbrane Dragičevića bit će saslušan 11. maja.