Opada interes građana za posao u OSBiH, iz ministarstva tvrde da dobna granica i uslovi nisu razlog

U posljednje tri godine raspisana su tri javna oglasa za prijem vojnika i tri javna konkursa za prijem oficira u Oružane snage BiH, dok je zanavljanje podoficirskog kadra vršeno putem internih oglasa iz vlastitog sastava. Na oglase za vojnike prijavilo se blizu 6.000 kandidata, a iz Ministarstva odbrane BiH ističu da je taj broj zadovoljavajući, iako, priznaju postoji trend opadanja broja prijava. Međutim, smatraju da razlog za to nisu dobna granica i uslovi u OSBiH.

“Na posljednja tri oglasa za vojnike aplicirala su 5.944 kandidata, a primljena su 623. Na posljednja tri javna konkursa za prijem oficira ukupno je aplicirao 1.171 kandidat s VSS-om i do sada je izvršen prijem po dva konkursa, konkursu iz 2015. i 2016. godine, ukupno 97 kandidata, dok se 62 kandidata selektirana po konkursu iz 2016. godine trenutno nalaze na obuci i njihov prijem je planiran u decembru ove godine”, kazali su za Klix.ba iz Ministarstva odbrane BiH.

Ističu da je interesovanje za prijem u vojnu službu u Oružane snage BiH zadovoljavajuće, s blagim trendom opadanja broja prijava na javnim konkursima, ali smatraju da je razlog za to veća mogućnost zapošljavanja kod drugih poslodavaca.

“Ne smatramo da su limitirana starosna dob za ostanak u Oružanim snagama i uslovi glavni razlog za nešto manji odziv građana na javne konkurse, jer je isto stanje bilo i ranijih godina, kada je odziv bio nešto veći. Smatramo da je glavni razlog nešto veća mogućnost zapošljavanja i kod drugih poslodavaca, kako u zemlji, tako i u inozemstvu”, rekli su nam iz resornog ministartva.

Dodaju da Oružane snage BiH dijele sudbinu svih građana i građanki BiH, kao i ostalih institucija u državi te da se ukupna ekonomsko-politička situacija u državi odražava i na stanje u Oružanim snagama BiH.

“Sigurno da bi uslovi za rad i život u Oružanim snagama BiH mogli biti i bolji. Međutim, da bi se poboljšali potreban je angažman i ostalih institucija u državi, a ne samo Ministarstva odbrane BiH. Ministarstvo odbrane BiH ima planove za poboljšanje uslova u Oružanim snagama BiH i u skladu sa svojim mogućnostima, koje su limitirane budžetskim ograničenjima, kontinuirano poduzima konkretne mjere za njihovo poboljšanje. I pored određenih objektivnih poteškoća, Ministarstvo odbrane BiH uspijeva osigurati osnovne uslove za normalan rad i život u Oružanim snagama BiH”, tvrde iz ministarstva.

Navode da od 2013. godine u saradnji s Britanskom ambasadom i NATO štabom u Sarajevu planski i kontinuirano vrši medijsku kampanju promocije vojnog poziva i animiranja građana da se prijave za vojni poziv te da će s istom praksom intenzivnije nastaviti i u narednom periodu.

O uslovima u kojima rade pripadnici OSBiH, između ostalog, govori i priča stara dvije godine kada je u javnost procurila informacija da vojnici jedu zalihe konzervirane hrane kojoj istječe ili je već istekao rok trajanja.

Također, skoro 300 vojnika je prije dvije godine zatražilo raskid ugovora upravo zbog loših uslova. Tada su neki od njih za naš portal ispričali da su radili bez dnevnica, bez prijevoza i toplog obroka prilikom odlaska na stražu. Žalili su se i na zastarjelu opremu i stara vozila, ali i na obračunavanje po koeficijentima u rasponu od 1,12 do 8, kao i na činjenicu da na straži i u slučaju prirodnih nesreća, kada 24 sata pomažu civilnoj zaštiti ne dobijaju naknadu.

Kao jedan od ključnih problema istakli su da samo dobijanje podoficirskog ili oficirskog čina osigurava ostanak u OS BiH nakon 35. godine. Međutim, to bi mogao promijeniti prijedlog Ministarstva odbrane BiH od prošle godine, koje je predložilo izmjenu maksimalne dužine trajanja službe vojnika do navršenih 40 godina.

Tada je istaknuto da bi u narednih 10 godina BiH trebala uložiti 500 miliona KM, a samo ove godine 65 miliona KM za modernizaciju vojske i opreme. To podrazumijeva nabavku novih helikoptera, transportera, drugog naoružanja i vojne opreme.

klix.ba