Plate radnika su imperativ: Novi Zakon o stečaju poslan Parlamentu FBiH na usvajanje

Na taj način je omogućena provedba presude Ustavnog suda Federacije BiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članci 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u suglasnosti sa Ustavom FBiH.

Kako je u presudi navedeno, potraživanja iz radnog odnosa, a što proizlazi iz prakse Evropskog suda, čine dio imovine osoba koje su u radnom odnosu, uključujući i uposlenike stečajnog dužnika. Dakle, potraživanja iz radnog odnosa su imperativ koji mora biti poštovan bez izuzetka.

Stoga je novopredloženim zakonskim rješenjem propisano da, u potraživanja višeg isplatnog reda, ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnoga postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, te potraživanja na temelju naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. To znači da potraživanja radnika nisu ograničena niti visinom niti rokom.

Također je predožena izmjena koja omogućuje da iz stečajne mase najprije budu namireni nužni troškovi stečajnog postupka i obveze stečajne mase, bez kojih ne može biti ni vođen stečajni postupak, a o čemu odlučuje stečajni sudija, a da će troškovi postupka i obveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka, biti namireni i nakon izmirenja povjeritelja višeg isplatnog reda.

klix