Prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH zbog nedolaska delegata iz reda Hrvata

Parlamentarci iz Kluba delegata iz reda hrvatskog naroda nisu se pojavili na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, a na kojoj je trebalo biti govora o izmjenama Izbornog zakona BiH.

“Obaviješten sam da Ljiljana Zovko, Zdenka Džambas i Mario Karamatić ne mogu prisustvovati sjednici”, kazao je sekretar Doma naroda PSBiH.

Riječ je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH koji je trebao biti razmatran po hitnom postupku, a kojim je predviđeno uvođenje savremenih tehnologija u izborni proces.

Predložene izmjene, koje je ranije podržao Zastupnički dom državnog parlamenta, predviđaju optičko skeniranje glasačkih listića, uvođenje videonadzora na glasačka mjesta i uzimanje otisaka prstiju.

Dom naroda PSBiH je na prošloj sjednici, nakon diskusije o zahtjevu Zastupničkog doma PSBiH da se predloženi zakon razmatra po hitnom postupku, usvojio zaključak koji je predložio Klub delegata iz reda hrvatskog naroda da se odgodi izjašnjenje o tom zahtjevu.

Također je tada zaključeno da Dom naroda zaduži Centralnu izbornu komisiju BiH, Agenciju za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Vijeće ministara BiH i Agenciju za javne nabavke BiH, da u roku od sedam dana od usvajanja ovog zaključka dostave mišljenje o predloženom zakonu, svako iz okvira svoje nadležnosti.

Nastavak danas prekinute sjednice Doma naroda PSBiH najavljen je za 15. maj 2018. godine.