Obilježavanje Evropske sedmice imunizacije

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, a uz podršku UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) BiH, nizom aktivnosti obilježava Evropsku sedmicu imunizacije 2018.

Sedmica imunizacije, koja se ove godine obilježava od 23. do 29. aprila, inicijativa je koju koordinira Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, u saradnji sa zemljama članicama i partnerima, s idejom da se pažnja opšte javnosti i zdravstvenih radnika usmjeri na značaj i neophodnost imunizacije.

Osnovni cilj ovih aktivnosti je povećati svijest o potrebi i pravu svakog djeteta da se zaštiti od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.