EU finansira državni program aktivnosti za BiH za 2017. sa 60,3 miliona eura

SARAJEVO, 4. maja (FENA) – Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici Prijedlog sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije i BiH, koje predstavljaju Evropska komisija i Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, vrijedan 60,3 miliona eura.

Na ovaj način operativno se realizira ranije potpisani Okvirni sporazum o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), koji je stupio na snagu krajem augusta 2015. godine.

Program koji će u cjelosti biti finansiran sredstvima Evropske unije bit će usmjeren na jačanje demokratije i upravljanje (10,8 miliona eura), vladavinu prava i temeljna prava (29,5 miliona eura) te sektor prometa (20 miliona eura). Praktično je fokusiran na sektore u kojima postoje usaglašene strategije na nivou cijele države i gdje postoji dovoljna sektorska koordinacija.

Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina od stupanja na snagu, a njegova operativna provedba trajat će šest godina.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.