Potpisan kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog saobraćaja, obuhvata 3.000 radnika

“Njihova prava se ne umanjuju ovim ugovorom, kojim se i ne predviđa rast troškova u segmentu rada i naknada za rad za javna poduzeća BH Pošta i Hrvatske pošte Mostar. Stoga predstavlja dobru osnovu za dalju stabilizaciju poslovanja ove dvije pošte, a posebno u segmentu očuvanja radnih mjesta”, izjavio je Lasić.

Izmjene koje su učinjene u odnosu na prošlogodišnji kolektivni ugovor odnose se na usklađivanje sa u međuvremenu usvojenim zakonskim rješenjima i potrebnim preciziranjem određenih odredbi.

“Ovo je drugi ugovor ove vrste koji je aktuelna Vlada zaključila i to na period od dvije godine, a stupa na snagu 1. jula”, dodao je Lasić.

Ukazujući na sadržaj Ugovora Bajramović je istakao da maksimalno štiti interese radnika a ne ugrožava poslovanje preduzeća.

“To je rezultat pregovora dva ravnopravna socijalna partnera”, kazao je Bajramović.

Oštro je demantirao izjave u medijima o navodnoj “ucjeni Vlade” potpisivanjem kolektivnog ugovora, naglasivši da u četiri mandata koliko je na čelu sindikata ovog preduzeća ni on ni njegove kolege nisu dozvolili nikome da ih ucjenjuje.

“Kad izađete s takvim argumentima šta želite u skladu sa zakonskim propisima lako je doći do rezultata. Bilo kakvo spinovanje da sam lično ili bilo ko od mojih kolega ucijenjeni kolektivnim ugovorom za mene je smiješno”, kazao je Bajramović.

Uspješnu implementaciju kolektivnog ugovora za djelatnost poštanskog saobraćaja poželjeli su i izvršni direktor JP BH Pošta Nedim Matoruga i predsjednik Uprave JP Hrvatska pošta Mostar Mate Rupčić govoreći da će poštivanje odredbi ugovora doprinijeti efikasnosti poslovanja oba preduzeća.

Pregovori za zaključivanje ovog ugovora započeti su u januaru, a pored predstavnika Pregovaračkog tima Vlade i reprezentativnog sindikata javnih preduzeća BH Pošta i Hrvatske pošte Mostar učestvovali su i predstavnici resornih ministarstava i uprava oba javna preduzeća.