Spreča se izlila na području Gračanice i Doboj-Istoka, nevrijeme u ZDK-u

zuzetno jaka kiša koja je padala na području općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići te Doboj-jug i Kakanj, stvorila je probleme u vidu izlijevanja potoka i riječica u gradska, seoska i priobalna područja – izvještavaju iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

U noći sa subote na nedjelju, uslijed obilnih padavina (68 litara kiše po m2) došlo je do izlivanja površinskih voda na više lokacija na prostoru općine Tešanj – Piljužići, Miljanovci, Jelah polje, Jablanica, Radušica. Ekipe civilne zaštite i profesionalne vatrogasne jedinice su djelovale na terenu.

Prema raspoloživim podacima, voda je ušla u oko 25 stambenih objekata, a tokom noći dolazilo je do povremenih obustava saobraćaja.

Na kontrolnom mjerenju rijeke Usore u Kaloševiću, vodostaj je u prethodnih 7 sati narastao za četiri metra i prema mjerenjma u 7 sati iznosi 449 cm. Rast nivoa vode je usporen i očekuje se skori pad vodostaja.

U ranim jutarnjim satima civilna zaštita i profesionalna vatrogasna jedinica intervenisale su na više lokacija u otklanjanju prepreka u vodotocima, pored mostova i propusta. U 8 sati je zakazana sjednica Općinskog štaba civine zaštite, a u prijepodnevnim satima će biti organizirani ljudi i mehanizacija na čišćenju putenih pravaca, evidenciji svih plavljenih objekata i prvim podacima o nastaloj šteti.

Upozoravaju se građani koji koriste privatne vodovode i bunare na povećan oprez u korištenju vode, te učesnici u saobraćaju na mogućnost postojanja mjestimičnih pješčanih nanosa na kolovozu i drugih materijala.

Na području općine Maglaj, u mjesnim zajednicama Bijela Ploča i Jablanica, poplavljeno je oko 50-tak kuća. Usljed jake vodene mase došlo je do plavljenja puta Moševac-Liješnica, dok je na području mjesne zajednica Ošve zabilježeno klizište.

Općinu Zavidovići također je pogodilo nevrijeme usljed čega je došlo do začepljenja odvoda i propusta, pa su vatrogasci tokom noći intervenisali na ispumpavanu vode iz zgrada, kuća i poslovnih prostora. Padao je i jak grad te su mašinom skidani nanosi leda s ulica.

Na području općine Doboj-jug, jaka kiša je dovela do izlijevaja potoka i riječica na puteve. Angažirana je putna mehanizacija na čišćenju nanosa koji su ostali nakon prestanka padavina. Rijeka Usora se izlila na ušću na priobalno zemljište u dužini oko 200 metara.

U Kaknju su vatrogasci intervenisali na području mjesta Kraljeva Sutjeska, gdje se rijeka Bukovica izlila u neznatnoj mjeri, stoga je brzo sanirano i rijeka je u svom koritu.

Iz FUCZ-e navode također u izvještaju da se na području općine Doboj-Istok Spreča izlila i poplavila oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta, a u općini Gračanica poplavila oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

Nivo ove rijeke na mjernom mjestu Karanovac jutros u 7 sati iznosio je 399 cm, a nivo kad se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm.

U općini Srebrenik, nivo rijeke Tinje na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 336 cm. Tinja se izlila u mjestima Bare i Špionica i poplavila priobalno poljoprivredno zemljište u tom području.

Uslijed padavina u toku noći, vodostaji na području Srednjobosanskog kantona su u blagom porastu.

U Lukavcu je u protekla 24 sata prijavljeno aktiviranje klizišta u naselju Duboštica, kod površinskog kopa Šikulje, navode iz FUCZ-e.

fena