CCI o kantonalnim skupštinama: Loši rezultati, neodgovornost i kršenje zakona

Rezultati analize, kako je istaknuto danas na konferenciji za medije CCI-ja, ukazuju na slabu efikasnost i skromne efekte tromjesečnog rada većine kantonalnih skupština, jer su u odnosu na prethodni zadnji kvartal 2017.godine, kada je održano 40, u prva tri mjeseca održane samo 24 sjednice.

“Najveći dio mjera u prvom kvartalu ove godine utvrdila je Skupština Kantona Sarajevo koja je na tri održane sjednice razmotrila 43 različite mjere”, kazao je Ivica Čavar, projekt menadžer i konsultant za monitoring CCI-ja.

Skupštine Podrinjskog i Zapadno-hercegovačkog kantona u prvom kvartalu ove godine razmotrile su svega po pet, a Skupština K10 sedam različitih mjera. Skupštine Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog (Goražde) i Srednjobosanskog kantona razmotrile su manje od 15 mjera.

Učestalost održavanja sjednica kantonalnih skupština, vrijeme koje se provodi u radu na njima i oko njih, te rezultati tog rada, kako su kazali Alen Čular i Ana Lučić, iz CCI-ja, ozbiljno dovode u pitanje opravdanost, svrsishodnost i moralnost, plaćanja tog rada.

Zahvaljujući principijelnoj odluci svojih zastupnika na početku aktualnog mandata, potvrđenoj pri usvajanju Zakona o platama i naknadama u organima vlasti ZDK, ni jedan član Skupštine, s izuzetkom predsjedavajućeg, nije na platnom listu Skupštine, a ukinut je i “bijeli hljeb“ u tom kantonu, kao jedna od najspornijih privilegija koje političari u BiH imaju.

“Pozitivan primjer iz ZDK umjesto adekvatne društvene valorizacije, nailazi na dosljedno ignorisanje i odbijanje političara u drugim sredinama da ga slijede”, zaključeno je na konferenciji CCI-ja.

CCI snažno zagovara potrebu održavanja dobro organiziranih tematskih sjednica, te preporučuju, pored ostalog, da treba intenzivirati rad u nastavku, povećati broj sjednica, efektivno radno vrijeme, broj tačaka dnevnog reda, te broj zakona, kao bi se nadoknadili zaostaci iz prethodnog perioda.