Upozorenje struke: Oružje u porodičnim domovima je posebno opasno

Izjavio je to pomoćnik ministra sigurnosti BiH Ermin Pešto na okruglom stolu u Sarajevu na kojem su učesnici razmatrali pitanja koja se tiču zloupotrebe vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

“Kako bi se efikasnije rješavali postojeći problemi potrebno je ‘iskoristiti’ strateške okvire za kontrolu vatrenog oružja, rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja u porodici. U Strategiji za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH prepoznali smo da prisustvo nelegalnog oružja pogoduje nasilju u porodici i zbog toga smo predvidjeli prikupljanje i evidentiranje podataka o slučajevima nasilja u porodici uz upotrebu ili prijetnju oružjem”, istakao je Pešto.

Poseban problem predstavlja zloupotreba ilegalnog vatrenog oružja, koje je, kako je rečeno, znatno češće od legalnog – sredstvo za izvršenje krivičnih djela.

“Uklanjanje nezakonitog vatrenog oružja zahtijeva dugoročnu strategiju. Takav dugoročni pristup predstavlja i Mapa puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem na zapadnom Balkanu do 2025. godine, koja se trenutno razvija i u čijoj izradi učestvuje i BiH”, kazao je Pešto.

Šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju u Ministarstvu sigurnosti BiH Ankica Tomić ukazala je da se vladinom i nevladinom sektoru u BiH želi poslati poruka o osudi neprihvatljivosti i netoleranciji bilo koje vrste nasilja i prema ženama i prema muškarcima odnosno rodno utemeljenog nasilja, koje može biti i zlouporabom oružja u obitelji.

“Žene i muškarci imaju različitu percepciju doživljaja posjedovanja oružja u njihovim domovima. Muškarci ga doživljavaju kao sredstvo sigurnosti, a žene više kao sredstvo nesigurnosti i rizika”, kazala je Tomić.

Da se na ovaj ozbiljan sigurnosni i društveni problem u BiH mora pristupiti multisektorski upozorio je stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost polova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Saša Leskovac.

“Moramo biti svjesni problema nasilja nad ženama posebno u segmentu posjedovanja oružja kao elementa prinude i dominacije. Zato je potrebno pojašnjavati sofisticiranu i nedovoljno poznatu ulogu lakog naoružanja kao sredstva u postizanju dominacije. Nasilje u porodici nije samo ekces ono je sistem uspostavljanja dominacije muškarca nad ženom. Pri tome oružje, koje je prisutno u kući, dodatno utječe na realizaciju navedenog sistema dominacije”, poručio je Leskovac.

Održavanjem okruglog stola o temi “Rodne dimenzije zloupotrebe vatrenog oružja u domenu nasilja u porodici” Ministarstvo sigurnosti BiH dalo je doprinos globalnom obilježavanju “Sedmice protiv nasilja vatrenim oružjem” od 7. do 14. maja.

Organizaciju su podržali udruženje “Žene ženama” i međunarodna organizacija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SEESAC).

fena