U ponedjeljak sastanak državnog nivoa o pitanju migranata, bit će formiran Operativni štab

Predsjedavajući Zvizdić podsjeća da je Vijeće ministara BiH na 140. sjednici donijelo zaključak o izradi analize i plana budućeg djelovanja u vezi sa povećanim prilivom ilegalnih migranata, kao i o modelima i kapacitetima njihovog zakonskog i humanog prihvata i tretmana.

Navedenim zaključkom Vijeća ministara BiH, poziva se Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine da hitno sačini i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavi Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, s prijedlogom mjera i preporuka nadležnih organa Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da za narednu sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, uz Informaciju o ilegalnim migrantima koji borave u Bosni i Hercegovini, dostavi i Prijedlog odluke o formiranju privremenog operativnog štaba za migrante koji borave u Bosni i Hercegovini u koji će biti uključeni predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Granične policije Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajući Zvizdić očekuje realizaciju navedenog zaključka do održavanja sastanka zakazanog za ponedjeljak,14.5.2018.godine, kao i da u rješavanju pitanja migranata u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, učestvuju svi nivoi vlasti jer je to zadatak i obaveza čitave društvene zajednice.

klix.ba