FZZO: Za plaće i naknade uposlenika blizu dva miliona KM, milion manje za citostatike

Zbog nedostatka citostatika, 30 pacijenata oboljelih od karcinoma prošlog mjeseca nisu primili svoju terapiju na Klinici za onkologiju u Sarajevu. Iz Zavoda, kao i obično, krive dobavljače.

– Zavod u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provodi postupke javnih nabavki za sve lijekove i potpisuje ugovore sa dobavljačima, koji imaju odobrenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za promet lijekova na teritoriji BiH, a koje isporučuju zdravstvenim ustanovama koje vrše ordiniranje pacijentima. Navedenim ugovorima sa dobavljačima definisana je i kontinuirana isporuka ugovorenih lijekova, a samim tim i citostatika – navode iz Zavoda.

Lijekovi za melanom konačno na listi

Tvrde da na kašnjenje isporuke lijekova oni ne mogu utjecati, kao i da nisu u mogućnosti izvršiti nabavku od drugog dobavljača, jer bi se u tom slučaju ponovo morao provesti postupak javne nabavke koji traje četiri do pet mjeseci.

Slaba je utjeha onkološkim pacijentima to što će im federalni Zavod refundirati troškove skupih lijekova koje sami moraju plaćati. Jer dok “izganjaju” sve potrebne papire – od potvrde da na klinici nema određenog lijeka, pa do predračuna i računa iz apoteke, i dobiju refundaciju od Zavoda, može se komotno i umrijeti.

Planom javnih nabavki za 2018. godinu koje se finansiraju iz Federalnog fonda solidarnosti, predviđeno je da se za nabavku citostatika potroši ukupno 40.956.000 KM sa PDV-om. Poređenja radi, u 2017. je u tu svrhu utrošeno 42 miliona maraka. Dakle, ove godine u nabavku citostatika federalni Zavod ulaže milion maraka manje u odnosu na prethodnu.

Na zdravstvene usluge koje se finansiraju iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti ove godine bit će utrošeno 59.600.000 KM, dok će za potrošni materijal za dijalizu i lijekove biti izdvojen 21 i po milion maraka.

Na lijekove za liječenje hepatitisa C i B, lijekove za multipla sklerozu, hemofiliju i humani immunoglobulin, kroz javne nabavke ove godine bit će utrošeno 13.800.000 KM, odnosno 300 hiljada maraka manje nego lani.

Mala, ali značajna pobjeda za pacijente je uvrštavanje na listu Fonda solidarnosti lijekova za metastatski melanom, koje su pacijenti godinama morali nabavljati u inostranstvu po enormno visokim cijenama. Za te lijekove Planom javnih nabavki Zavod je u ovoj godini predvidio dva i po miliona maraka.

U 2018. godini FZZO planira ostvariti prihode od blizu 159 miliona maraka. Od toga će samo od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Federaciji biti osigurano 127.100.000 KM.

Prema prijedlogu finansijskog plana za ovu godinu, na plaće i naknade troškove uposlenika Zavoda bit će izdvojeno ukupno 1.928.000 maraka. Troškovi za bruto plaće planirani su u iznosu od 1.750.000 KM i veći su za 120.000 maraka u odnosu na planirane troškove za 2017. godinu. Kako navode iz Zavoda, razlog povećanja troškova za plaće je prijem dva nova uposlenika na temelju odobrenja Vlade FBiH, kao i povećanje ukupnog broja radnih sati za sve zaposlene nastalo stupanjem na snagu novog Zakona o radu.

U ovoj godini povećani su i izdaci za putne troškove za 20% u odnosu na 2017. godinu, i iznosit će ukupno 24.000 KM.

Za sada bez dječije kardiohirurgije

Što se tiče federalnog Fonda solidarnosti, ove godine planiraju se prihodi od ukupno 157.600.000 KM. Za liječenje pacijenata sa područja Federacije u inostranstvu Zavod će u 2018. godini izdvojiti 14 miliona maraka.

No, za neke od prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite još je neizvjesno da li će biti realizirani. To se prvenstveno odnosi na program dječije kardiohirurgije, ističu iz Zavoda.

– Finansijskim planom za 2018. godinu u okviru programa kardiologije i kardiohirurgije planirana su sredstva za dječiju kardiohirurgiju u iznosu od 1.000.000 KM. Međutim, Planom opsega zdravstvenih usluga sredstva nisu raspoređena kliničkim centrima u Federaciji BiH iz razloga što su tokom 2017. godine djeca sa urođenim srčanim manama upućivana na liječenje u zdravstvene ustanove u inostranstvo, a istovremeno Zavod je imao zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Ukoliko se dođe do pružanja usluga iz programa dječije kardiohirurgije u zdravstvenim ustanovama u FBiH u 2018. godini, sa istim će se zaključiti ugovor i dodijeliti planirana sredstva – pojašnjavaju iz federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Treba reći i da u FZZO procjenjuju kako će ovogodišnji rashodi biti i znatno veći od planiranih, posebno kada je riječ o Fondu solidarnosti. Kako navode iz Zavoda, neki od glavnih razloga za to su povećanje broja oboljelih i pacijenata kojima je potrebna urgentna usluga te izdavanje većeg broja saglasnosti za liječenje na teret FZZO od predviđenog, ali i neblagovremene isporuke lijekova od dobavljača što dovodi do povećanja rashoda na temelju refundacija troškova pacijentima koji ih moraju nabavljati u apotekama.

faktor.ba