Prihvaćen protokol o saradnji vlada Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i data saglasnost premijeru za njegovo potpisivanje

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 147.sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta BPK-a Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Razmatran je i prihvaćen protokol o saradnji vlada Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te data saglasnost premijeru za njegovo potpisivanje, nakon što je tekst sporazuma prihvatila i Vlada Kantona Sarajevo. Sporazumom se između ostalog unaprjeđuje i promoviše privredna i trgovinska saradnja, saradnja u oblasti infrastrukturnih projekata, zdravstvene i socijalne zaštite, u oblasti starteškog planiranja, obrazovanja, kulture, sporta i turizma, kao i drugih oblasti.

Kroz produžetak Memoranduma o razumijevanju  na dodatne tri godine, do 2020 godine, Vlada je produžila saradnju sa UNDP-om u mnogim projektima, među kojima je i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Na dopunu je vraćena Informacija Ministarstva za privredu o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz zaključak da se u situaciji kad još nije usvojen federalni Zakon o šumama, sagleda praksa ostalih kantona te uz uvažavanje kantonalnog zakona donese najprihvatljivije rješenje.

Razmatrana je i primljena k znanju  Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde, nakon čega je utvrđen konačan spisak ovih lica. Bosansko-podrinjski kanton je jedini kanton u Federaciji BiH koji je zdravstvenom zaštitom obuhvatio cjelokupno svoje stanovništvo, istaknuto je tim povodom.

Vlada je dala saglasnost na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih, readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, dostavljen uz akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Takođe, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/18. studijsku godinu. Izmjenama se broj studenata koji su stekli pravo na stipendiju povećava sa 120 na 190, kao i sredstva za njihovu isplatu u sedam rata.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila projekte Udruženja demobilisanih boraca i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde koji se odnose na pomoć teško oboljelim članovima ovih udruženja.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši mljevenje pšenice u količini od 40.000 kg za potrebe Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Udruženja penzionera.