Danas će se održati sastanak koordinacijskog tijela za pitanje migranata

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić zakazao je za danas sastanak Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH, zbog sve većeg broja migranata koji pristižu u BiH, te za sada, neodgovarajućeg odgovora države na krizu.

Vijeće ministara BiH na 140. sjednici donijelo je zaključak o izradi analize i plana budućeg djelovanja u vezi s povećanim prilivom ilegalnih migranata, kao i o modelima i kapacitetima njihovog zakonskog i humanog prihvata i tretmana.

Navedenim zaključkom Vijeće ministara BiH pozvalo je ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine da hitno sačine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostave Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, s prijedlogom mjera i preporuka nadležnih organa Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zaduženo je da, uz Informaciju o ilegalnim migrantima koji borave u Bosni i Hercegovini, dostavi i Prijedlog odluke o formiranju privremenog operativnog štaba za migrante koji borave u Bosni i Hercegovini u koji će biti uključeni predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Granične policije Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajući Vijeća ministara očekuje realizaciju navedenog zaključka do održavanja sastanka zakazanog za danas poslijepodne.

Kriza je izazvana zbog velikog priliva migranata u Bosnu i Hercegovinu nakon što je BiH postala zemlja tranzita migranata koji se žele dokopati bogatih zemalja Evropske unije. To je dovelo do situacije da hiljade migranata pokušavaju ilegalno ući u našu zemlju, koristeći porozne granice, odnosno nemogućnost graničnih službi da spriječe te pojave. Oni koji uspiju ući, osim u migracionim centrima, često završavaju na ulicama nekih bh. gradova

FENA