Demobilisani borci iz Goražda sa ostalim kolegama pred Parlamentom FBiH 23 maja

Demobilisani borci iz Federacije okupiće se u srijedu 23. maja u Sarajevu pred zgradom Federalnog parlamenta u vrijeme održavanja vanredne sjednice na kojoj će se raspravljati o zahtjevima demobilisanih boraca.

Prestanak finansiranja 1601 Udruženja iz domena boračke populacije, borački dodak i registar boraca, zahtjevi su koji će biti ponovljeni i u srijedu. Na ovo okupljanje ići će demobilisani borci iz Goražda, a prevoz će biti obezbjeđen.

“Pozivam boračku populaciju da se odazove ovim protestima u što većem broju. Taj dan ko dođe od boraca pred Parlament FBiH, gdje će se na licu mjesta praviti evidencija ući će u pravo, ko ne dođe znači da je zadovoljan, da svoja prava ne traži i da mu ništa nije potrebno”, kaže Amel Barimac demobilisani borac iz Goražda.

Za finansiranje rada boračkih udruženja izdvajaju se velika sredstva i to posebno boli borce kaže Barimac, jer se onda vrlo malo novca izdvaja za stvarne potrebe boraca. Svi demobolisani lakše će ostvarivati svoja prava ako na nivou Bosansko –podrinjskog kantona bude djelovalo samo jedno krovno udruženje.

“Nismo mi da se ukunu sva udruženja boraca, ali jesmo da se svede na neki realni broj. Samo jedno krovno udruženje za Goražde je realnost, nema nas previše da bi nam bilo potrebno nekoliko udruženja”, kaže Barimac.

Demobilisani borci, kaže Barimac nisu odustali ni od promjena koje traže na kantonalnom nivou, odnosno održavanje sjednice skupštine Udruženja demobilisanih boraca i smjene aktuelnog predsjednika Nesiba Hoda.

Svi demobilisani borci koji žele otići na skup u Sarajevo gdje će se odlučivati o njihovim zahtjevima trebaju doći na Trg branilaca u srijedu 23 maja u 8 sati.

RTVBPK