Vijeće ministara o povećanom prilivu migranata

Vijeće ministara BiH danas bi trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija   u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH.

Na dnevnom redu sjednice bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Finalni izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o provedenim aktivnostima u pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018. – 2022. godine i Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018. – 2022. godine.

bhrt