Prošle godine u FBiH broj umrlih osoba za 1.865 veći od broja živorođenih

Vitalni indeks iznosio je 91,4. U protekloj godini u FBiH sklopljena su 12.994 braka, dok je broj razvoda iznosio 1.725.

Negativan prirodni priraštaj je veći nego u 2016. kada je iznosio 1.450.

U FBiH tada je evidentirano 19.655 živorođene djece, umrlo je 21.105 stanovnika, a vitalni indeks je iznosio 93,1.

U 2016. sklopljeno je 12.790 brakova, a broj razvoda je iznosio 1.445.

klix.ba