Ministarstvo zdravstva BPK Goražde: Neophodno je da se građani informišu o novim odrednicama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

Ministarstvo zdravstva BPK Goražde, ovih dana uputilo je dopise svim zdravstvenim institucijama na području Kantona o primjeni  Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, a koji je prošle godine pretrpio određene izmjene i dopune.  Obzirom da se u javnosti malo zna o novim odrednicama ovog Zakona koji se primjenjuje na području cijele Federacije BIH , u ministarstvu ističu da je neophodno sve građane informisati –šta to u praksi znači.

„ Zakon predviđa da građani kod ljekara opšte prakse popune obrazac, ukoliko ne žele da budu donori, jer u suprotnom će se nakon smrti, njihovi organi i tkiva moći koristiti za transplantaciju. Obzirom da ljekari opšte prakse nisu u obavezi da informišu građane o ovim aktivnostima, ja moram kazati da su obrasci već dostaljeni u ustanove primarne zdravstvene zaštite na području našeg Kantona „ izjavila je Sabira Bešlija ministrica zdravstva BPK Goražde, te napomenula da će ubrzo i na zvaničnoj stranici Vlade BPK Goražde, biti objavljene sve pojedinosti izmjena i dopuna Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Izmjene i dopune ovog Zakona, kako nam je kazala ministrica Bešlija, predviđaju i formiranje Registra građana Federacije BIH, koji ne žele iz određenih razloga da se njihovi organi i tkiva nakon smrti doniraju drugim osobama.