Okončano deseto zasjedanje vijeća uz zaključak o rješavanju problemu migranstke krize u gradu Goraždu

Zgrada uprave Grada Goražde
Zgrada uprave Grada Goražde

Vijećnici su danas bili puno efikasiniji i za nepuna dva sata okočali deseto redovno zasjedanje gradskog vijeća Goražde. Bez puno rasprave usvojen je izvještaj o realizaciji strategije integriranog razvoja Grada Goražda za period od 1. januara do 31. decembra 2017 godine.

Između ostalog konstatovano je da bi već u ovoj godini trebalo doći do integrisanja vrtića SOS Kinderdorf u strukture gradske uprave čime bi se obezbjedilo sigurnije finansiranje ove ustanove, a samim tim bio bi osiguran veći broj mjesta za mališane, čime bi se, kako je rečeno, smanjilo čekanje na upis mališana u ovu odgojno –obrazovnu ustanovu. Pored toga u ovoj godini u sklopu znanične stranice Gradske uprave trebao bi biti izrađen poseban link za Gradsko vijeće na kojem bi se trebalo naći više informacija o radu ovog zakonodavnog organa.

U nastavku zasjedanja bez rasprave jednoglasno usvojena je informacija o iznalaženju rješenja problema Ibrahima Delića iz Goražde. Primljena je k znanju i informacija analiza stanja nevladinog sektora na području grada Goražda.

Naime, na području grada Goražda, konastatovano je, djeluju 193 udruženja, i to najviše iz oblasti sporta, dok je na području cjelokupnog kantona evidentirano 225 udruženja. Šest gradskih službi ostvarilo je saradnju sa 70 udruženja, dok svojim radom i zalaganjem, kako je rečeno, tek 20-tak zavrjeđuje pažnju, i koje svojim aktivnim radom doprinose afirmaciji Goražda.

U budžetu grada planirano je 191.000 maraka za rad udruženja, a od tog iznosa 12.000 planirano je dodjelom kroz procedure javnog poziva. Za finansiranje sporta u ovoj godini planirano je 60.000 maraka, rečeno je danas.

Na kraju zasjedanja, na prijedlog vijećnika Enesa Džemidžića u dnevni red uvrštena je tačka migrantska kriza, a vijećnici su bez rasprave jednoglasno usvojili zaključak koji je predložio vijećnik Džemidžić. Naime, zadužuje se gradska uprava da u suradnji sa kantonalnom vladom oformi radnu grupu koja će se baviti problemom migranata na području grada Goražda i susjednih općina.

Zadatak radne grupe bio bi da u najkraćem roku obezbjedi osnovne uvjete za smještaj i boravak migranata na našem području, što podrazumjeva adekvatnu ishranu, zdravstvenu zaštitu i održavanje lične i higijene prostora u kojem borave. Ukoliko vlada kantona odbije, grad Goražde će provesti sve predviđene mjere.