Dodatak za borce sa 57 godina i više finansira FBiH, o ostalima će odlučivati kantoni

Federalno ministarstvo za boračka pitanja, realizirajući zaključke usvojene na sjednici Zastupničkog doma FBiH od 23. maja, u jedan od članova Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica ugradilo je i javnu objavu Registra boraca.

Također, kako je za Faktor rekao Salko Bukvarević, resorni ministar, kao realizaciju drugog zaključka, u zakonu su definisali pravo na borački dodatak za demobilisane borce od 57 godina i više koji će se finansirati sa federalnog nivoa.

Vlada FBiH ima zadatak da do 23. juna Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca uputi u Zastupnički dom Parlementa FBiH.

– Mi smo u član zakona ugradili javnu objavu Registra. Jednim članom smo definisali da će Federalno ministarstvo za pitanja boraca, nakon uspostave javnog Registra na svojoj web stranici objaviti Registar, ali kada bude usvojen, i stupi na snagu Zakon o pravima demobilisanih boraca. Definisali smo i pravo na borački dodatak i to za borce od 57 godina sa tri godine učešća u oružanim snagama, koji nemaju nikakvih primanja. Dodatak se odnosi i na borce sa 60 godina i više sa godinom učešća u oružanim snagama, a tu su i borci sa 65 godina i više. Za njih nismo stavljali nikakav uvjet, što se tiče dužine učešća u oružanim snagama – kazuje nam Bukvarević.

Pojašnjava da se radi boračkom dodatku koji će se finansirati sa federalnog nivoa.

– A također smo jednim članom zakona predvidjeli da kantoni, s obzirom na to da je ovo podijeljena nadležnost, svojim odlukama definiraju pravo na borački dodatak za borce koji imaju manje od 57 godina. Mi možemo finansijski osigurati ove od 57 godina i više. Preporučili smo, predvidjeli, da svaki kanton razmotri mogućnost boračkog dodatka za borce koji su oboljeli ili nisu u stanju da privređuju za svoju porodicu. Mi ćemo predložiti da donesu odluku da u skladu sa svojim mogućnostima i oni osiguraju određen broj demobilisanih boraca koji su u stanju potrebe, a koji su mlađi od 57 godina – rekao nam je Bukvarević.

faktor