Kurtović: Nastavak kongresa Sindikata 20. juna

Nastavak prekinutog kongresa Saveza samostalnih sindikata BiH bit će održan 20. juna.

O ovome je, u svom dopisu, delegate na kongresu obavijestio predsjedavajući Radnog predsjedneštva Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika u FBiH. U istoj informaciji on navodi i posljedice koje trpe Sindikat i radnici zbog neizbora novog rukovodstva radničke organizacije.

– Uvažavajući činjenicu da su mandati organima i tijelima, kao i predsjedniku SSSBiH, istekli u februaru 2018. godine, a shodno odredbama člana 50. Statuta SSSBiH, moram konstatovati da je Savez sindikata, a samim tim i radnici koje isti predstavlja i zastupa, doveden u vrlo nepovoljan i nezavidan položaj, iz razloga što socijalni partnerti (Udruženje poslodavaca, Vlade FBiH i vlade kantona) odbijaju saradnju sa Savezom, do izbora legitimnih organa i predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH. Sa žaljenjem moram konstatovati da je prestalo važenje Općeg kolektivnog ugovora, da se ne održavaju sjednice ESV za teritoriju FBiH, kao i da se pojedini zakoni predlažu, bez učešća sindikata, a isti su od izuzetnog značaja za sindikalno članstvo – ističe Kurtović u svom dopisu.

Podsjetio je da je na inicijativu predsjednika 15 granskih sindikata 6. maja održan konsultativni sastanak na kojem je usaglašen termin nastavka kongresa. Istog dana, još aktuelni predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović održao je sastanak sa predsjednicima šest granskih sindikata. Na Bajramovićev sastanak nije pozvan niko od predstavnika spomenutih 15 granskih sindikata koji traže nastavak zasjedanja kongresa, iako su oni tražili da se održi sastanak svih 21 predsjednika “grana” zajedno sa Bajramovićem. Međutim, do tog susreta nije nikada došlo.

Kurtović u svom dopisu navodi i činjenicu da Bajramović nikada za protekla četiri mjeseca nije sazvao sastanak na kojem bi bio dogovoren termin nastavka kongresa.

faktor