Porast vodostaja u BiH, najviše padavina u Sarajevu

Kiša koja je u proteklom periodu registrovana u Bosni i Hercegovini uzrokovala je blagi porast vodostaja rijeka posebno u Krajini i centralnim dijelovima Bosne, ali za sada nema prijetnji da se bilo koja od njih približila kritičnoj tački izlijevanja.

Tako je nivo rijeke Sane u Sanskom Mostu dostigao nivo od 148 centimatara i ima tendenciju rasta, dok je u Vrhpolju nešto niži i iznosi 127 centimatara.

U porastu je i nivo rijeke Bosne na području Zenice gdje iznosi 112 centimetara i ima tenedenciju daljnjeg rasta, dok je iako nešto veći, na području Sarajeva, u Reljevu, 136 centimetara, ali je u opadanju.

Nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) iznosi 93 centimetra i stagnira, dok je nivo rijeke Une u opadanju, prvenstveno u Bihaću, gdje iznosi 34 centimetara i ima tendenciju pada, dok je u Martin Brodu nešto veći, 53 centimetra, ali stagnira.

Interesantno je da je na području Sarajeva palo najviše kiše u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu.

Značajnijih padavina bilo je i u dijelovima Krajine, perifernim dijelovima srednje i centralne, te dijelovima istočne Bosne.

Tako je značajnijih padavina bilo u Mrkonjić-Gradu, Jajcu, na Sokocu, u Srebrenici i Zvorniku.

Nešto manje padavina zabilježeno je na Bjelašnici, u Bugojnu, Han-Pijesku, na Ivan-Sedlu, u Rudom, te Višegradu.

Veoma male padavine registrovane su na području Bijeljine, Bugojna, Doboja, Foče, Gradačca, Trebinja, te Zenice.

(Vijesti.ba / AA)